Trận mở đầu CUP - Bảng A lượt 1

Bảng A
Kèo cá độ: 3-2

Bảng B lượt 1

Bảng B
Kèo cá độ: 2-2

Bảng C lượt 1

Bảng C
Kèo cá độ: 3-2

Bảng D lượt 1

Bảng D
Kèo cá độ: 3-0

Bảng A lượt 2

Bảng A
Kèo cá độ: 1-0

Bảng B lượt 2

Bảng B
Kèo cá độ: 3-0

Bảng C lượt 2

Bảng C
Kèo cá độ: 1-1

Bảng D lượt 2

Bảng D
Kèo cá độ: 2-2
.