Bảng A lượt 1

Bảng A
Kèo cá độ: 1-2

Bảng B lượt 1

Bảng B
Kèo cá độ: 3-1

Bảng C lượt 1

Bảng C
Kèo cá độ: 1-0

Bảng D lượt 1

Bảng D
Kèo cá độ: 3-1

Bảng A lượt 2

Bảng A
Kèo cá độ: 5-3

Bảng B lượt 2

Bảng B
Kèo cá độ: 2-1

Bảng C lượt 2

Bảng C
Kèo cá độ: 2-0

Bảng D lượt 2 - trận kết thúc vòng bảng

Bảng D
Kèo cá độ: 0-0