Trận tranh hạng 3-4 Đak Đoa CUP

Lượt đi tranh 3-4
Kèo cá độ: 2-0
Lượt về tranh 3-4
Kèo cá độ: 1-0

CHUNG KẾT ĐAK ĐOA CUP

Lượt đi trận Chung Kết
Kèo cá độ: 3-0
Lượt về trận Chung Kết
Kèo cá độ: 1-1

TỔNG KẾT NHẤT NHÌ BA

Nhất giải: Lê Song Vĩ
Nhì giải: Nghĩa Lionel
Ba giải: Kiệt Tôm